Zhongguo de tiaozhan: tiaozheng yu gaige

Lockett, M. et al, (1990) Zhongguo de tiaozhan: tiaozheng yu gaige, Zhongguo Huaqiao Chuban Gongsi:Jingxiaozhe Xinhua Shudian Zongdian Beijing Faxingsuo, Beijing ("The China Challenge" by David S G Goodman;  Martin Lockett;  Gerald Segal;  Xiaoqiu Yu;  Tiegang Yin. ISBN: 7800741052 OCLC: 34365605 )