Praktijkervaringen Met Intercollegiale Consultatie

De praktijk van intercollegiale consultatie in de professionele beroepen is al heel oud: juristen organiseren zogenaamde 'moot courts' om met elkaar hun pleitvaardigheden te scherpen, artsen werken met collegiale consults en co-schappen om met name bij lastiger casuïstiek te professionaliseren. Professionalisering in de vorm van intercollegiale consultatie blijkt vooral voor dienstverleners van doorslaggevend belang: de gezamenlijke reflectie op de eigen praktijk en het onderhoud daarvan staat bij dienstverleners voor de kwalificatie 'professioneel'.

de Haan, E. & Jacobs, J. (2001) Praktijkervaringen Met Intercollegiale Consultatie, Praktijkboek Arborichtlijnen, April

Download PDF