Politieke Poesie: ‘n interpretasiemodel, (a new model for the interpretation of political poetry)

Zandvoort, A.C.F. (1983) Politieke Poesie: ‘n interpretasiemodel, (a new model for the interpretation of political poetry) Standpunte, Vol. 36(6), pp. 52 - 56