Politiek en lyriek in Zuid-Afrika, (A study on the poetry of resistance in South Africa)

Zandvoort, A.C.F. (1981) Politiek en lyriek in Zuid-Afrika, ( A study on the poetry of resistance in South Africa), Nijmegen, Alfa