Leren Bij Consulteren

In deze bijdrage staat het professionaliseringsinstrument 'Intercollegiale Consultatie' (ICC) centraal. Bij Intercollegiale Consultatie (ICC) komen professionals bij elkaar om op een gestructureerde, open en elkaar ondersteunende manier te reflecteren op vragen die zij in hun beroepsmatig functioneren tegenkomen. Om meer inzicht te krijgen in ICC als ontwikkelingsinstrument voor professionals, zal in eerste instantie dieper in worden gegaan op het proces van ervaringsleren volgens Kolb (1984). In de laatste paragrafen van deze bijdrage kijken we naar de plaats die ICC inneemt in dit proces van leren. We doen dit door een overzicht te geven van een aantal modellen van ervaringsleren, die een zekere bekendheid hebben verworven en goed toepasbaar zijn.

de Haan, E. (2001) Leren Bij Consulteren, Handboek Integrale Kwaliteitszorg, December

Download PDF