Kwaliteit Door Gezamenlijke Reflectie Op De Eigen Praktijk

Hoe blijft u in uw werk professioneel? Hoe ontwikkelt u zichzelf als professional? Op welke manier leert u zodanig, dat het uw eigen werkpraktijk ten goede komt? Hoe onderhoudt u de kwaliteit van uw dagelijks werk? Welke druk ondervindt u om voortdurend te leren en om de kwaliteit van uw werk voortdurend te monitoren en te verhogen? Welke balans vindt u tussen druk en enthousiasme bij het onderhoud van uw 'professionele kwaliteit'? Deze bijdrage is ontstaan vanuit een behoefte om professionals te ondersteunen in hun leeractiviteiten. Het is een beknopte inleiding tot intercollegiale consultatie, met allerlei handreikingen om zelf in uw eigen praktijk consultatiegroepen te entameren. U krijgt daarbij inzicht in een tweetal veelgebruikte consultatiemethodieken en in allerlei randvoorwaarden en instrumenten die helpen bij succesvolle consultatie

de Haan, E. & de Ridder, I. (2002) Kwaliteit Door Gezamenlijke Reflectie Op De Eigen Praktijk, Handboek Integrale Kwaliteitszorg, mei

Download PDF