Klikt blijkt belangrijkste voorspeller. Eerste bevindingen van groot onderzoek naar de opbrengsten van coaching.

De Haan, E. & Burger, Y. (2013) . Klikt blijkt belangrijkste voorspeller. Eerste bevindingen van groot onderzoek naar de opbrengsten van coaching. LVSC Tijdschrift voor Supervisie, 2.4, 28-35.