e-Commerce - Think the Unthinkable

Malmgren, M. (1999) e-Commerce - Think the Unthinkable, Network, The Ashridge Magazine, Issue 21