De appel van Eva: tacit knowledge revisited: implicaties voor het Hoger Onderwijs

Millar, C.C.J.M. (2008) De appel van Eva: tacit knowledge revisited: implicaties voor het Hoger Onderwijs (Eve's apple: tacit knowledge revisited: implication for Higher Education), Journal for Higher Education, Vol. 26, issue 3, pp. 122 - 139