Coachen aan weerszijden van het kanaal (Coaching on both sides of the channel)

de Haan, E. (2009) Coachen aan weerszijden van het kanaal (Coaching on both sides of the channel), Management en Consulting, No. 3, p. 23